2.10.3 Rätt till information

På din begäran ska certifieringsorganet eller KRAV kunna tala om hur de behandlat dina personuppgifter, för vilket ändamål de använt dem, vilka uppgifter om dig som finns registrerade, varifrån dessa uppgifter kommer, samt till vem eller vilka de lämnar ut uppgifterna. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen