5.5.3.2 Produktionsspecifika regler för av andra fjäderfä än värphöns och kyckling

Ny

Du som bedriver en KRAV-certifierad produktion av andra fjäderfän än värphöns och slaktkyckling (exempelvis kalkon, gäss, ankor) ska följa kraven i de för produktionen relevanta artiklarna i EU-förordningen för ekologisk produktion 2018/848 och 2020/464. (EU)

I Nationella riktlinjer för ekologisk produktion hittar du svenska riktlinjer för tillämpning av EU-förordningen för ekologisk produktion.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen