2.5.14 Tillfälligt tillbakadragande av certifikat vid avvikelse

Vid en större avvikelse eller en avstängningsgrundande avvikelse får ditt certifieringsorgan tillfälligt dra tillbaka certifikatet för hela eller delar av din produktion. (K)

Det tillfälliga tillbakadragandet görs medan avvikelsen utreds, för att felaktiga produkter inte ska nå marknaden.

(K) Regeln är KRAVs egen