2.5.11 Om en större avvikelse inte kan avhjälpas

Om ditt certifieringsorgan bedömer att avvikelsen inte kan avhjälpas ska det besluta att helt eller delvis dra tillbaka certifikatet för produktionen ifråga. Du ska då inom sju arbetsdagar informera ditt certifieringsorgan om vilka åtgärder du genomfört som ett resultat av att certifikatet dragits tillbaka. Du ska meddela dina kunder att en eller flera produkter inte längre är KRAV-certifierade, och återkalla produkterna. (K)

I vissa fall får ditt certifieringsorgan besluta om borttagande av märkning på dina produkter istället för att helt eller delvis dra tillbaka ditt certifikat (se regel 2.5.13). (K)

(K) Regeln är KRAVs egen