10.4.2 Stimulerande eller lugnande medel otillåtna

Djuren får inte behandlas med stimulerande eller lugnande läkemedel före eller under transporten. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen