11.3.1 Produktionsprocessen

Du får inte använda kemiska lösningsmedel eller tillsatser av andra kemiska ämnen när du framställer och bereder foder. Du får bara använda följande produktionsprocesser (EU):

  • Mekaniska och fysikaliska processer, till exempel malning
  • Biologiska processer som till exempel fermentering och jäsning (exempelvis användning av mjölksyrakulturer och mögelkulturer)
  • Enzymatiska processer, exempelvis för att koagulera eller spjälka ämnen
  • Extraktion med tillåtna lösningsmedel
  • Fällning

Du får enbart använda vatten, etanol eller fetter som lösningsmedel. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen