5.2.1.1 Omställningstider vid inträde

Omställningstiderna för nötkreatur är (EU):

  • 6 månader för produktion av mjölk
  • 12 månader för produktion av kött och hudar, dock minst tre fjärdedelar av djurets livstid

Du får sälja kalvar som föds under omställningstiden som KRAV-certifierade när 12 månader gått från omställningsstarten. (K)

Som alternativ kan du välja 24 månaders omställningstid för mjölk, kött och hudar när mark och djur samtidigt läggs om till KRAV-certifierad produktion. Du ska då utfodra djuren huvudsakligen (till mer än 50 procent) med eget foder från den mark som ingår i omställningen. Du behöver då inte ta hänsyn till reglerna för användning av eget omställningsfoder. (EU)

Exempel: Ett ungdjur som är ett år när du ansluter dig till certifieringen får du sälja som KRAV-certifierat tidigast vid 4 års ålder eftersom det först då varit i certifiering under tre fjärdedelar av sin livstid. Om du inte redan har växtodlingen omställd är det därför en fördel att välja 24 månaders samtidig omställning. Efter 24 månader får samtliga djur som påbörjat omställningen vid omställningsstarten säljas som KRAV-certifierade, oavsett ålder.

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen