11.2.1 KRAV-certifierade råvaror

Ändrad

Du ska använda KRAV-certifierade råvaror. Om detta inte är möjligt får du använda de icke KRAV-certifierade foderråvaror av animaliskt ursprung som finns med i bilaga 1. (EU)

Fram till utgången av 2021 får grisar och fjäderfän årligen ges högst 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung, förutsatt att det inte finns ekologiskt producerat proteinfoder. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen