2.4.2 Oanmälda kontroller och extrakontroller

Ditt certifieringsorgan får genomföra oanmälda eller föranmälda kontroller och extrakontroller när som helst under avtalstiden. (EU)

Alla certifieringsorgan ska göra minst 10 procent riskbaserade extrakontroller och 11 procent oanmälda kontroller räknat på alla anslutna företag. (EU)

På djurgårdar ska certifieringsorganen göra 30 procent oanmälda extra- kontroller varje år, till exempel vid kritiska tidpunkter. Certifieringsorganen fördelar dessa oanmälda kontroller dels enligt en riskbedömning och dels helt slumpmässigt. Dessa oanmälda extrakontroller kan gälla specifika frågor eller vara mer omfattande. (K)

På slakterier (med undantag för mindre slakterier) ska certifieringsorganen göra minst en årlig oanmäld extrakontroll per år, med fokus på hantering av levande djur (se även regel 10.1.7). (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen