11.1.3 Ämnen i kontakt med foder

Du får inte tillsätta konserveringsmedel (förutom de som räknas upp i förordning (EU) 2021/1165 bilaga III del B), bekämpningsmedel eller syntetiska eller naturidentiska färgämnen till ämnen som kommer i kontakt med foder. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen