8.1.1 Anmälan av område

Du ska definiera ditt område för vildväxande produktion och anmäla området till ett ackrediterat certifieringsorgan. Certifieringsorganet ska godkänna området för vildväxande produktion innan du får börja skörda. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen