6.2.2 Journalföring av bisamhällen

Du ska ha ett register över dina bigårdar och en journalföring där varje samhälle kan följas (EU).

Följande ska framgå (EU):

  • Placering samt flytt av bisamhällen
  • Tidpunkt, mängd och fodertyp vid utfodring
  • Vid veterinärmedicinska behandlingar: vilket medel som använts och i vilken dos, hur det getts, diagnos, behandlingstid samt karenstid
  • Skörd, förädling, lagring. Varje fyllt större kärl (batch) ska noteras med en batch-kod. Du ska notera hur mycket som förädlas och hur mycket som smaksätts.
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen