8.3.1 Hänsyn till boende och markägare

Du ska skörda så att din verksamhet inte får en påtaglig negativ inverkan på människors levnadssätt eller försörjningsmöjligheter. Du ska ta hänsyn till lokala traditioner och till de människor som bor i området. Du ska även ta skälig hänsyn till markägares intressen. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen