12.1.8 Analys av bekämpningsmedelsrester vid påvisad risk enligt 12.1.7

Ny

Om riskvärderingen visar att det finns risk för bekämpningsmedelsrester ska de råvaror som har påvisad risk analyseras. Innan produkten sätts på marknaden ska du säkerställa att det inte förekommer detekterbara rester av relevanta substanser som riskvärderingen påvisat och som kan skada den växtodlingen produkten är avsedd för.

Analyser ska göras vid varje ny leverans/batch av råvaror och även när ditt certifieringsorgan anser att det behövs.

Du ska ta representativa prover på de råvaror i produktionshjälpmedlet som har påvisad risk. För analys ska du anlita ackrediterade laboratorier som använder ackrediterade analysmetoder för den substans som ska analyseras.

(K) Regeln är KRAVs egen