4.13.6 Emballage och utrustning

Du ska hantera och förvara allt emballage som kommer i kontakt med produkten på ett sådant sätt att kontamination av smitta och främmande föremål inte sker.

För att undvika smitta och annan kontaminering ska du ha skriftliga rutiner för:

  • rengöring av maskiner och utrustning
  • rengöring av emballage som du avser att återanvända
  • rengöring av redskap som kommer i kontakt med produkterna.

Du ska kunna redogöra för hur emballaget du använder förvaras i väntan på att användas, och hur det hanteras vid skörd. Emballaget får inte förorenas av smitta, främmande föremål eller skadedjur.

Stöd finns i Branschriktlinjerna för livsmedelssäkerhet vid produktion av frilandsodlade grönsaker och bär. Rengöringsrutinerna ska spegla den typ av produktion som du har och det ska vara relevant utifrån ett livsmedelsperspektiv. Mer detaljerade rutiner förväntas av producenter av ätfärdiga grönsaker och bär samt de producenter som sköljer ätfärdiga grönsaker och bär.