15.1.4 Verksamhet på tillfälliga platser

Om du har en certifierad restaurang, får du också bedriva din restaurangverksamhet på tillfälliga platser, som festivaler, mässor eller liknande.

(K) Regeln är KRAVs egen