10.6.1 Utformning av drivgångar

Ändrad

Drivgångar ska vara utformade så att drivningen går smidigt utan att djuren stressas. Drivningen ska till exempel underlättas på följande sätt (K):

  • Drivgångar ska inte ha tvära krökar och blindgångar.
  • Drivgångar ska vara försedda med halkfritt underlag.
  • Drivgångar ska vara så horisontella som möjligt.
  • Drivgångar ska ha ett bra klimat för djuren.
  • Motgående luftströmmar, bländande belysning och reflekterande ytor ska undvikas.
  • Buller, höga ljud och lukter ska minimeras.
(K) Regeln är KRAVs egen