11.2.3 Animaliska fodermedel

Du får använda de animaliska foderråvaror som tas upp i bilaga 1 i foder till grisar och fjäderfän. (EU)

Du får använda vassle, skummjölk och andra restprodukter från KRAV-certifierad mjölkproduktion, i foder till idisslare. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen