20.6.4 Information på förpackningen

Ny

När det finns en ingrediensförteckning ska det tydligt framgå vilka ingredienser som är från Sverige. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen