2.3.5 Inkommande och utgående följesedlar och fakturor

För att inköpta råvaror och produkter ska kunna räknas som KRAV-certifierade ska det tydligt framgå på fakturor, följesedlar eller annan dokumentation (exempelvis certifikat) att de är KRAV-certifierade. Om KRAV-certifieringen inte tydligt framgår får du inte vidarehantera, förädla eller sälja dem som KRAV-certifierade. (EU/K)

På utgående fakturor, följesedlar eller annan dokumentation ska det tydligt framgå vilka produkter som är KRAV-certifierade. (EU/K)

Du som är certifierad enligt kapitel 16 och säljer oförpackade produkter som får KRAV-märkas ska i följesedlar, fakturor eller annan utgående dokumentation tydligt upplysa om:

  • ursprungsland (K)
  • att produkten certifierats enligt KRAVs regler (K)
  • kodnummer för det certifieringsorgan som utfört certifieringen av företaget som genomfört produktens slutberedning (EU)
  • namn på det certifieringsorgan som KRAV-certifierat din produktion (såvida det inte är samma certifieringsorgan som i ovanstående punkt) (K)
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen