11.2.5 Mineralråvaror, vitaminer och spårelement

Du får bara använda de mineralråvaror, vitaminer, spårelement och andra fodertillsatser som finns upptagna i förordning (EU) 2021/1165 bilaga III del A. (EU)

Du ska inte räkna in mineralfoder, kalk, snäckskal och liknande mineraltillsatser när du beräknar procentandelen KRAV-certifierad råvara i foder. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen