9.2.1 Tillåtna processer

Ändrad

Du får endast använda följande produktionsprocesser (EU):

  • Mekaniska och fysikaliska processer
  • Biologiska processer som till exempel fermentering och jäsning (exempelvis användning av mjölksyrakulturer och mögelkulturer)
  • Enzymatiska processer, exempelvis för att koagulera eller spjälka ämnen
  • Extraktion
  • Rökning
  • Fällning
  • Jonbytes och adoptionstekniker, med harts, enbart när de används för beredning av ekologiska råvaror för modersmjölksersättning och barnmat.

Modersmjölksersättning och barnmat definierat enligt art.1.1 a och b i (EU) nr 609/2013.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen