4.8.5 Stallgödsel från konventionell produktion som inte är tillåten

Du får använda stallgödsel från konventionell djurhållning, med följande undantag (EU):

  • Det är inte tillåtet att använda stallgödsel från specialiserad produktion av nötkreatur i spaltgolvsboxar. Dock från integrerad produktion av nötkreatur där ungdjur går på spalt.
  • Det är inte tillåtet att använda stallgödsel från slaktsvinsbesättningar med mer än 50 slaktsvin i årlig produktion. Dock från besättningar med ströbädd i storboxsystem.
  • Det är inte tillåtet att använda stallgödsel från slaktkycklingar och andra slaktfåglar. Gödsel från besättningar med en beläggningsgrad på maximalt 21 kg/m2 är dock tillåten om det finns dokumentation som styrker att fodret är fritt från koccidiostatika.
  • Det är inte tillåtet att använda stallgödsel från burhöns, pälsdjur eller andra djur i burar.
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen