3.5.3 Förbud mot Bisfenol A

Bisfenol A får inte avsiktligt ha använts i förpackningar för KRAV-certifierade produkter. Regeln gäller endast primärförpackningar. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen