5.5.2.1 Inköp av unghöns till värphönsbesättning

Ändrad

När du köper unghöns ska de komma från EU-ekologisk uppfödning. Unghönsen ska vara högst 18 veckor gamla vid insättning i produktionen. (EU)

Produktionen av EU-ekologiska unghöns (yngre än 18 veckor) ska vara certifierad enligt Förordningen för ekologisk produktion (EG) nr 834/2007 eller vara certifierad senast 1 december 2020 enligt kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion (SJVFS 2015:29), Kap 3. 5§.

Större avvikelse
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen