9.7.1 Hantering av oförpackade livsmedel

Du som endast hanterar eller lagrar KRAV-certifierade livsmedel ska vara certifierad för livsmedelsförädling om livsmedlen är oförpackade utan styckemärkning. Du ska då följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20, och särskilt uppmärksamma reglerna i avsnitt 3.2 som berör hantering och lagring av KRAV-certifierade produkter. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen