5.1.6.3 Embryoöverföring

Överföring av embryon är inte tillåten (EU). Du får inte heller köpa djur som tagits fram med embryoöverföring (ET) (K).

Du får däremot använda sperma från embryotransferdjur till inseminering och du får köpa djur med ET i härstamningen. (EU)

Detta är tillåtet för att inte begränsa avelsmaterialet.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen