5.1.1.3 Undantag som medges i katastrofsituationer

Ny

Om du har fått ett tidsbegränsat undantag från produktionsreglerna i din djurhållning beviljat av Jordbruksverket, medger även KRAV undantag i följande fall (K)

  • Inköp av konventionella djur
  • Utrymmeskrav och djurtäthet i stallar och rastgårdar
  • Minskad andel grovfoder till idisslare
  • Bete på konventionell mark
  • Utfodring med konventionellt proteinfoder till fjäderfän och gris
  • Undantag från KRAVs regler om djurhållning gäller endast så som Jordbruksverket anger det i sitt godkännande om undantag. Du ska kunna visa Jordbruksverkets godkännande vid kontroll, oavsett om du har fått ett individuellt undantag eller om undantaget omfattar det område där du är verksam.
(K) Regeln är KRAVs egen