5.1.6.5 Inga genmodifierade djur

Genmodifierade djur är inte tillåtna i KRAV-certifierad produktion. (EU)

Större avvikelse
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen