12.3.8 Om otillåten stallgödsel ingår

För att otillåten stallgödsel enligt regel 4.8.5 ska få ingå som en andel av substratet och rötresten sedan ska få användas i KRAV-certifierad växtodling, ska biogasanläggningen vara KRAV-certifierad. Se även regel 12.3.10 om övriga krav på substratet och beräkning av vilken andel som får användas i KRAV-certifierad växtodling. 

(K) Regeln är KRAVs egen