8.2.5 Skyddsavstånd från föroreningskällor

Du får inte samla in vildväxande produktion (K):

  • närmare än 25 meter från vägar där trafiken i genomsnitt överstiger 3 000 fordon per dygn räknat under ett helt år, eller
  • närmare än 25 meter från andra föroreningskällor, till exempel industrier, soptippar, järnvägar och konventionell jordbruksmark.
(K) Regeln är KRAVs egen