4.4.1 Tidigare markanvändning

Vid omställningsstart ska du kunna redogöra för tidigare markanvändning. Om det finns anledning att misstänka förekomst av markföroreningar ska du undersöka och dokumentera dem. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen