3.3.6 Nanomaterial och nanoteknik får inte användas

Livsmedel som innehåller eller består av konstruerade nanomaterial kan inte KRAV-märkas. Du får heller inte använda konstruerade nanomaterial i KRAV-certifierad produktion, inbegripet i förpackningar eller på ytor som produkten kommer i kontakt med. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen