4.1.3 Omställningstid för vallar och beten

För vall är omställningstiden, på dagen, minst två år innan skörden får räknas som KRAV-certifierad. Detsamma gäller för bete för idisslare. (EU)

För rastgårdar och beten för grisar och fjäderfän är omställningstiden ett år. Denna tid kan kortas ner till 6 månader om du kan visa att otillåtna medel inte använts på marken under det senaste året. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen