17.3.5 Dokumentation av fångstresan

Du ska dokumentera fartygets fångstresa så att det inte råder något tvivel om var fångsten är tagen. Informationen ska ange fartygets position med en noggrannhet av 10 nautiska mil eller högre upplösning. Du ska dokumentera den plats där fartyget sätter redskapet i vattnet och den plats där det tas upp. Dokumentationen kontrolleras vid varje kontroll av ditt certifieringsorgan.

(K) Regeln är KRAVs egen