4.5.3 God hävd

Du ska hålla odlingen i god hävd, det vill säga odlingen ska vara välskött, för att minska risken för förökning av ogräs och skadegörare. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen