3.11.1 Berörda företag

Reglerna i det här avsnittet gäller dig som har ett lantbruksföretag med minst 200 ha jordbruksmark, varav minst 50 ha är åkermark. Om du har gjort Greppa Näringens Klimatkollen 2017 eller senare behöver du inte göra en ny beräkning. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen