12.1.1 Produktansvar

Ny

Du som är certifierad för tillverkning eller marknadsföring av produktionshjälpmedel ska ansvara för att de produkter som säljs eller marknadsförs inte innebär en risk för den växtodling som produkterna är avsedda för, vid användning enligt dina anvisningar. De produkter som certifieras enligt kapitel 12 måste uppfylla de regler som användare av KRAV-certifierade produktionshjälpmedel ska uppfylla enligt regel 4.4.8 samt 4.8.

(K) Regeln är KRAVs egen