15.1.1 Certifieringens avgränsning

Du får certifiera hela verksamheten eller delar av den. Om du endast vill certifiera en del av verksamheten ska din bokföring vara utformad så att inköp av livsmedel till den certifierade delen av verksamheten kan summeras från separata konton eller leverantörsstatistik. Om bara en del av verksamheten är certifierad så ska detta klart framgå av din marknadsföring.

Avgränsningen kan vara tidsmässig, till exempel kan enbart frukosten i en restaurangverksamhet vara certifierad. Avgränsningen kan också vara fysisk, till exempel kan restaurangdelen vara certifierad, medan baren i samma verksamhet inte är det.

(K) Regeln är KRAVs egen