5.1.4.1 Märkning av djur

Du ska märka varje djur som kan märkas individuellt enligt gällande lag. (SL)

Slaktgrisar, lamm och fjäderfän som du inte kan märka individuellt ska du ändå kunna särskilja om de blir behandlade med läkemedel. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning