9.2.2 Bestrålning

Du får inte bestråla dina råvaror eller produkter med joniserande strålning. (EU)

Kontrollinstrument där röntgenstrålar används är dock tillåtna om stråldosen inte överstiger 0,5 Gy och energinivån inte överstiger 10 MeV. Övriga undantag enligt direktiv 1999/2/EG artikel 1.2.a är också tillåtna.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen