9.1.5 Konventionella råvaror

Ändrad

Konventionella råvaror av jordbruksursprung får endast användas om (EU):

  • råvaran är tillåten enligt bilaga V del B i förordning (EU) 2021/1165
  • råvaran har godkänts av Livsmedelsverket enligt artikel 25 i förordning (EU) 2018/848, efter ansökan från dig.

Enligt artikel 25 i förordning (EU) 2018/848 kan Livsmedelsverket utfärda ett tidsbegränsat tillstånd att använda en viss konventionell ingrediens i en viss produkt. Läs om hur du ansöker på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se.

Regeln gäller inte produkter som innehåller KRAV-certifierad vildfångad fisk eller skaldjur.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen