20.4.2 Registrering för varumärkesanvändning

Ändrad

Du får använda KRAVs namn och märke i anslutning till omärkta och oförpackade KRAV-certifierade produkter vid direkt försäljning till slutkonsument eller vid slutkonsumtionstillfället förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning. Om du endast säljer KRAV-märkta färdigförpackade och märkta, inklusive styckemärkta, KRAV-certifierade produkter krävs dock ingen certifiering eller registrering, se regel 2.1.3. (K)

Registrering av varumärkesanvändning omfattar inte distanshandel. För att använda KRAVs namn och märke i anslutning till omärkta och oförpackade produkter vid distanshandel ska du vara KRAV-certifierad.

(K) Regeln är KRAVs egen