11.4.3 Märkning

Du får bara använda KRAVs märke på säckar och produktblad om alla foderråvaror är KRAV-certifierade och om alla tillsatser följer KRAVs regler. (K)

Om du vill använda KRAVs namn vid marknadsföring av foderblandningar som innehåller både KRAV-certifierade och icke KRAV-certifierade råvaror så gäller följande (EU):

  • Fodret får bara innehålla tillåtna tillsatser.
  • Direkt efter KRAVs namn, och i lika tydlig skrift, ska andelen KRAV-certifierade råvaror anges i viktprocent.
  • Du ska beräkna utifrån råvarornas vikt som torrsubstans och dra bort mineraltillsatser enligt regel 11.2.5.
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen