5.5.4.5 Veranda som tillgänglig stallyta

Om du har en veranda i anslutning till ditt stall får du räkna in verandans yta i den tillgängliga stallytan om djuren har tillgång till den under sin vakna tid, året om. Den isolerade stallytan ska dock ytmässigt uppfylla svenska djurskyddsbestämmelser för fjäderfän. Verandan får då endast stängas när det är mörkt i stallet (nattvila). (K)

Verandan ska förses med ljus och får inte vara mörklagd när den ska utnyttjas av fjäderfäna. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen