15.2.7 Undantag för vilt

Om du köper in viltkött så får det inköpsvärdet undantas från det totala inköpsvärdet när du beräknar andelen godkända livsmedel.

Hjortar, vildsvin och andra djur som är uppfödda i hägn, samt ren, räknas inte som vilt.

(K) Regeln är KRAVs egen