12.2.2 Tungmetaller i jordar och jordblandningar

Om du ska KRAV-certifiera så- eller planteringsjordar och jordblandningar får deras tungmetallhalter inte överstiga följande gränsvärden:

Ämne mg/kg ts i jorden
Bly 30
Kadmium 0,3
Koppar 40
Krom 40
Kvicksilver 0,1
Nickel 25
Zink 120
Silver 0,25
(K) Regeln är KRAVs egen