10.7.7 Reservvapen och utvärdering av bedövningseffekt

Slakteriet ska se till att det alltid finns reservutrustning för bedövning nära till hands vid alla typer av bedövning om bedövningen inte skulle fungera (SL).

Vid minsta misstanke om att bedövningen inte fungerat ska djuret ombedövas. Djuren får dock inte gasbedövas igen om gasbedövning vid kontroll visat sig inte fungera. Då ska en annan bedövningsmetod tillämpas. (K)

Slakteriet ska ha standardrutiner för underhåll, rengöring och kalibrering av bedövningsutrustningen. Kontrollen av utrustningen ska journalföras (SL). Det ska även göras en fortlöpande utvärdering av hur bedövningen fungerar (K).

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning