2.8.2 Dokumentationskrav vid byte av certifieringsorgan

Vid byte av certifieringsorgan ska du lämna in följande dokumentation till det nya certifieringsorganet:

  • Kontrollrapport från den senaste kontrollen. (EU)
  • Samtliga avvikelserapporter och uppgifter om förebyggande åtgärder från de senaste fyra årens kontroller. (EU)
  • Kopia av gällande KRAV-certifikat. (K)
  • Redovisning av vad i din verksamhet som är KRAV-certifierat, första årets omställning, andra årets omställning, EU-ekologiskt respektive konventionellt. (EU)
  • Om du har certifierad växtodling ska du lämna en skiftesredovisning med tillhörande karta. Märk ut första årets omställning, andra årets omställning samt EU-ekologiskt eller konventionellt. (EU)
  • Om du har certifierad djurhållning ska du ange antal djur av olika slag och eventuella pågående omställningstider för djuren. (EU)
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen