18.4.1 Kedjecertifieringens förankring i certifieringsorganets ledning

Er ledning ska vara väl informerad om beslutsunderlaget för de certifikat som ställs ut med stöd i kapitel 19. Ledningen ska ha fastställt vilka kompetenskrav som ställs på revisorer som genomför kedjecertifiering.

Ni ska:

  • regelbundet utvärdera dessa kompetenskrav för att avgöra om de är relevanta
  • hålla en aktuell förteckning över vilka personer som uppfyller kompetenskraven enligt nedan.